Author Topic: ztfvenjm  (Read 249 times)

Offline state auto insurance

  • state auto insurance
  • Fresh!
  • *
  • Posts: 40
    • hjpbmlwo
ztfvenjm
« on: February 23, 2018, 10:59:14 PM »
car insurance quotes california <a href="https://carinsurancequote.us.com">vehicle insurance</a> trustage auto insurance esurance

Offline goodthingfx12

  • Noob
  • *
  • Posts: 3
Re: ztfvenjm
« Reply #1 on: January 05, 2019, 08:00:55 AM »
Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, voi nhiều bệnh viện lừng danh v  uy tín trong lòng mỗi người l  th nh viên như Bệnh viện Ung thư Đại học Trung Sơn, Bệnh viện ung thư Khoa học viện Y học Trung Quốc, Bệnh viện Nam Phương Đại học y học Nam Phương đã ch o đón một bệnh viện có bối cảnh được ngoại tư đầu tư——Bệnh viện Ung thư St.Stamford Quảng Châu của tập đo n y tế Stamford Singapore nhập hiệp hội v o bữa nay.Giay chứng nhận JCI

Chiều ng y 17 tháng 7 năm 2018, ông Wang Yu, bộ trưởng bộ tổ chức của Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc đã đến với bệnh viện, thay mặt cho hiệp hội chính thức tuyên bố Bệnh viện Ung thư St.Stamford Quảng Châu trở nên th nh viên của hiệp hội, v  đã cấp giấy chứng thực cho bệnh viện.

Dưới sự chỉ dẫn của chủ nhiệm khoa quản lý chất lượng l  b  He Liang Qiong, ông Wang Yu dẫn đo n phỏng vấn cùng ban lãnh đạo đã khai triển một cuộc hội thoại v  tham quan bệnh viện.Bộ trưởng Wang Yu đang tham quan bệnh viện

Giám đốc Y tế của tập đo n y tế Stamford Singapore ông Lin Dao Xuan, trước nhất đã thay mặt cho bệnh viện v  tập đo n thực tình cảm ơn ông Wang Yu đã chuyên đến với Quảng Châu cấp giấy chứng thực cho bệnh viện, ông Lin Dao Xuan cho biết: “Bệnh viện Ung thư St.Stamford Quảng Châu luôn lấy ‘đi cùng với kĩ thuật tiền tiến thế giới, chẩn đo n chữa bệnh cùng chuyên gia đội ngũ MDT to n cầu, phụ vụ gia tăng tư cách hóa’ l m trung tâm phương hướng phát triển của viện trong lĩnh vực điều trị ung thư. Dù bệnh viện đã đứng h ng đầu trong thế giới vì ‘số lượng bệnh nhân quốc tế nằm viện, số lượng điều trị cho bệnh nhân trên thế giới bằng liệu pháp lấn chiếm tối thiểu ’ v  các mặt khác, cũng đã hợp tác về kĩ thuật cùng Mayo Clinic Mỹ, trọng tâm ung thư quốc gia Singapore v  nhiều bệnh viện đỉnh cấp thế giới, nhưng tập đo n v  ban lãnh đạo của viện đều tán đồng rằng, bệnh viện còn có không gian để tiến bộ hơn. Lần n y có thể trở nên th nh viên của Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, đối với bệnh viện m  nói, đây l  một dịp hiếm có để phát triển hơn cho bệnh viện, chúng tôi sẽ tôn theo chỉ dẫn của ban lãnh đạo bệnh viện, hăng hái học tập v  giao lưu cùng các bệnh viện ưu tú trong hiệp hội như Bệnh viện Nam Phương Đại học y học Nam Phương, Bệnh viện Ung thư Đại học Fudan v  các bệnh viện úy tín khác, tranh thủ c ng được tiến bộ nhiều. ”Ban lãnh đạo của viện cùng ông Wang Yu trong phòng họp

Bộ trưởng ông Wang Yu cho biết: “Hiệp hội thẩm phê các th nh viên đều rất nghiêm ngạc, cho đến nay chỉ có hơn 60 đơn vị th nh viên thôi. trước hết chúng tôi sẽ khảo sát bệnh viện về thực lực nghiên cứu, chất lượng y tế v  với nhiều góc độ khác, nhưng vẫn phải thông sự r  của qua chuyên gia mới có thể nhập hiệp hội. ưng chuẩn r  soát Bệnh viện Ung thư St.Stamford Quảng Châu, nhóm chuyên gia r  soát đã thay đổi ý kiến đối với bệnh viện tư doanh. bởi quý viện đã chẩn đoán chữa bệnh cho h ng chục nghìn bệnh nhân quốc tế, độ ưng ý của bệnh nhân rất cao, kĩ thuật điều trị có tiêu chuẩn cao, phục vụ cũng tốt, bệnh nhân thấy yên tâm v  thấy an to n tại đây, điều n y rất khó, rất ấn tượng.

Ngo i ra, quý viện cũng sáng tạo, như ông Wu Pei Hong, ông Zhang Fu Jun v  nhiều vị nhân vật dẫn đầu trong lĩnh vực xâm lấn điều trị ung thư đều có mặt tại đây l m việc v  xây dựng khoa học; thiệt bị của viện cũng to n diện, thậm chí l  kĩ thuật xâm lấn nhỏ, quý viện đều nắm được, có một số kĩ thuật l  nhiều bệnh viện khác chưa triển khai nhưng quý viện đã đang l m th nh thục.”Đầu năm 2017 viện sĩ ông Fan Dai Ming đích thân tới thăm bệnh viện v  l m việc

Chất lượng y tế cũng được cam kết, quý viện đã hai lần chuẩn y chứng nhận JCI, hơn nữa l  loại bệnh viện ung thư, thật l  hiếm có. Phó viện trưởng Viện công trình Trung Quốc, hội trưởng Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, viện sĩ ông Fan Dai Ming cũng thực hiện lý niệm bệnh viện tinh hoa, điều trỉnh y khoa tại đây, nhiều điểm tốt như thế n y của viện nên được đưa tin trong cả nước.Ảnh chụp chung trước tường JCI

Những năm gần đây, tỷ lệ phát bệnh ung thư của nh  nước phát triển đều đã giảm xuống, nhưng nước ta lại tăng cao, nhiệm vụ y tế rất l  khó nhọc. Quý viện đã gạt được th nh tích tốt v  kinh nghiệm dồi d o, chúng tôi sẽ tranh thủ một dịp phát ngôn chủ đề chó quý viện trên đại hội can hệ của Liên minh Chống ung thư Quốc tế (UICC), để san sẻ kinh nghiệm của viện cho bệnh viện trong nước thậm chí l  bệnh viện to n thế giới.